telefon kontaktowy: 33/ 814 94 53
e-mail: kontakt@kikjozefow.org.pl
www.sosh.pl