Kalendarium wydarzeń projektu*:17 maja – Spotkanie z prawnikiem

20 maja – Warsztaty edukacji społeczno-obywatelskiej – Spotkanie z przedstawicielem Rady UM

24 maja – Zajęcia kulinarne

27 maja – Warsztaty ,,Ruch się opłaca”

31 maja – Warsztaty arteterapii

10 czerwca – Warsztaty kulinarne

14 czerwca – Zajęcia ,,Spotkanie z muzyką i piosenką”

25 czerwca – Dzień Dziecka w ramach integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej

1 lipca – Warsztaty kulinarne

2 lipca – Warsztaty ,,Ruch się opłaca”

3 lipca – Zofia Lamers ,,Spotkanie z książką”

10 lipca – Warsztaty kulinarne

15 lipca – Warsztaty ,,Ruch się opłaca”

18 lipca – Warsztaty z prawnikiem

22 lipca – Warsztaty kulinarne

25 lipca – Warsztaty kosmetyczne oraz Warsztaty kulinarne

31 lipca – Spotkania z muzyką i piosenką

* UWAGA – terminy oraz godziny warsztatów mogą ulec zmianie (uprzejmie prosimy o śledzenie działu aktualności. Potwierdzenie=a udziału w zajęciach proszę dokonywać telefonicznie pod nr tel. 33 / 814 94 43 lub mailowo: kontakt@kikjozefow.org.plSpotkania w ramach integracji wewnątrzpokoleniowej – wtorki

Warsztaty historyczne ,,Dzieje najdawniejsze i dawne” – czwartki (od 10.00 do 12.00)

ZAPRASZAMY SENIORÓW 60+

Warsztaty ,,Bliżej kultury”

Celem zajęć jest umożliwienie korzystania i łatwiejszy dostęp dla Seniorów 60+ do kultury poprzez: animowane dyskusje, prelekcje multimedialne, zwiedzanie wystaw, spotkania z twórcami kultury, a także wyjścia do kina, teatru oraz na koncert.

Warsztaty edukacji społeczno-obywatelskiej

Spotkania dyskusyjne w grupie Beneficjentów mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej, zmotywowanie Seniorów do zwiększenia aktywności w sprawach publicznych oraz współdecydowania i podejmowania działań w ramach projektu. Planowane są spotkania: z Radnym UM Bielska-Białej m.in. nt. procedur wyborczych, struktury, funkcjonowania Rady Miasta, przedstawicielem Rady Dzielnicy, pracownikiem socjalnym, przedstawicielem służb mundurowych.

Warsztaty historyczne ,,Dzieje najdawniejsze i dawne”

Cykl zajęć przybliżających zagadnienia najdawniejszych i dawnych dziejów ludzkości począwszy od Starożytnego Rzymu, aż do średniowiecza. Celem zajęć jest zaspokojenie zainteresowań i pasji poznawczej słuchaczy, jak również pobudzenie do refleksji historycznej i dojrzałości obywatelskiej.

Dyżur informatyczny

Stacjonarne i terenowe indywidualne wsparcie z zakresu obsługi komputera, laptopa, smartfona dla Seniorów 60+. Celem dyżuru jest zapobieganie e-wykluczeniu i umożliwienie dostępu Beneficjentom do urządzeń peryferyjnych, zasobów internetu oraz bezpłatnej pomocy serwisowej zarówno stacjonarnie jak i w miejscu zamieszkania.

Warsztaty z arteterapii

Celem zajęć są działania mające podtrzymywać sprawność manualną Seniorów, aktywizować i uczyć produktywnie wykorzystać czas oraz kształtować twórcze myślenie i  wrażliwość estetyczną.

Podczas warsztatów planowane jest m.in. malowanie na szkle, ozdabianie techniką decoupage, szycie na maszynie, robienie biżuterii itp.

Warsztaty ,,Ruch się opłaca”

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę obejmujące m.in. zagadnienia nowych technologii motywujących do ruchu, omówienie procesów związanych ze starzeniem się organizmu, sposobów na przedłużenie sprawności ruchowej oraz ćwiczeń z zakresu profilaktyki upadku.

Spotkania z muzyką i piosenką

Wspólne śpiewanie piosenek, aktywne słuchanie muzyki oraz wykonywanie ćwiczeń rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych takich jak: tamburyna, grzechotki, bębenki, talerzyki

Warsztaty z prawnikiem

Celem zajęć jest wzmacnianie świadomości prawnej w społeczeństwie – z wyspecjalizowaniem tematyki do zakresów objętych zainteresowaniem osób starszych. Tematyka zajęć dotyka szeroko pojętego prawa: cywilnego, rodzinnego, spadkowego, zobowiązaniowego, społecznego i konsumenckiego.

Warsztaty kulinarne

Warsztaty mające na celu aktywizację, edukację, integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Obejmują edukację z zakresu zdrowego odżywiania, diety, przygotowywania pełnowartościowych i smacznych posiłków. Seniorzy w ramach zajęć wymieniają się swoimi doświadczeniami a także przygotowują poczęstunki w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi.

Warsztaty ceramiczne

Celem zajęć jest wzbogacenie jakości życia oraz wykorzystanie potencjału twórczego osób starszych

Posiadających nie rzadko bogate doświadczenie w wielu dziedzinach zawodowych, artystycznych, twórczych. Seniorzy w ramach warsztatów poznają różnorodne środki wyrazu artystycznego oraz specyfikę techniki pracy z gliną; zapoznają się z procesem powstawania prac ceramicznych.

Warsztaty kosmetyczne

Zajęcia dla Pań i nie tylko. Higiena, dbałość o skórę, paznokcie, przygotowywanie naturalnych kosmetyków, nauka ruchów masażu twarzy, tajniki korekty urody itp. Celem zajęć jest wzrost poczucia własnej wartości oraz zaspokojenie potrzeb estetycznych i zdrowotnych.

Ponadto:

– spotkania integracyjne: dzieci-seniorom

– warsztaty profilaktyki i edukacji zdrowotnej

– spotkania integracyjne wewnątrz i międzypokoleniowe przy ognisku (dla Seniorów, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych)